Dec 14, 2009

വാഴ നടല്‍

നിനക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍ ഒരു വാഴ നടണംനിനക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോള്‍ അടുത്ത വാഴ നടണംപക്ഷെ .....നീ ഇതൊരു കൃഷി ആക്കരുത്

1 comment:

Anonymous said...

ആക്കിയാലോ?